מחלקת ילדים ונוער במרכז קהילתי יואב פועלת כמערכת חינוך חברתית קהילתית, השמה דגש ליצירת תשתית לשפה חינוכית אזורית משותפת, למידת עמיתים, לעודד ולהעצים פעילויות ואירועים אזוריים משותפים.
המחלקה רואה חשיבות בפיתוח ושכלול מערכת החינוך היישוביות הקיימות, מדיניות זו באה לידי ביטוי בבניית דיאלוג מתמשך עם היישובים ובהקצאת משאבים למימון פעילויות תוכניות ישוביות איוש וליווי כוח אדם מקצועי ביישובים.

כאן בשבילכם תמיד
מחלקת הילדים והנוער וצוותי החינוך החברתי ביישובים

ספיר קורן
ילדים ונוער
054-5309265

איילת לובראני
רכזת להב"ה ולהט"ב
050-7388488
 
שלי רוזנטל
תחום ילדים
058-6350350


ילדים ונוער קיץ 2021