תקנון רישום לצהרוני תשפ"ה

התחייבות המרכז הקהילתי

1. צהרוני הגנים יתקיימו במבנה הגן ויפעלו בימים: א'-ה' בין השעות: 14:00-16:30. הצהרון לא יפעל בימי שישי.

2. שנת הפעילות תחל ביום 1/9/24 ותסתיים ב-30/6/25.

3. פתיחת הצהרון מותנית ב-18 נרשמים מינימום. הודעה על אי פתיחת הצהרון תימסר להורים לא יאוחר מיום: 21/8/24.

4. ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה 16:25.
אחרי השעה: 16:30 יחויב ההורה בעלות כוח האדם.

5. בימים בהם הגן ייסגר מוקדם, בשל מסיבות וכדומה, הצהרון יעבוד עד 16:30 ויכלול ארוחת צהריים (למעט היום שבו תערך מסיבת חנוכה ומסיבת סיום בגן – ביום זה לא יפעל הצהרון).

6. ימי שביתה: במקרים אלו, יעשה המרכז קהילתי מאמץ להפעיל את הצהרונים. בזמן חירום, במידה והגן לא יפתח, יעשו מירב המאמצים לפתוח צהרון בהתאם להנחיות פיקוד העורף, משרד החינוך והבריאות ובכפוף להחלטות קב"ט המועצה ורכז/ת הצהרונים. בכל מצב בו הצהרון יפעל למשך יום מלא, יגבה תשלום נוסף עבור השעות המחליפות את שעות הגן.

7. המרכז הקהילתי רשאי לבצע שינויים על פי הצורך המתבקש ועל פי מערכת השיקולים שתתחשב בצרכים השונים (במספר העובדים, שעות הפעילות, איחוד קב' רב גילאיות באותו מתחם).

8. צוות הצהרון יעבור השתלמויות ויקבל ליווי לאורך השנה.

9. לצורך הפעלת הצהרון מועסק/ת מנהל/ת מקצועי/ת ע"י המרכז קהילתי .

10. ההדרכה והפיקוח על הצהרון בחסות המרכז הקהילתי בליווי רשת 'צהרים טובים'.

11. מובילת הצהרון הינה הסמכות החינוכית-מקצועית לכל עניין. מערכות הצהרונים מקיימות שיח פתוח והתייעצות עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.

 

התחייבות ההורה

1. ההורים מתחייבים למסור כל אינפורמציה רפואית של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת ועל הטיפול בו.

2. יש למלא בהקפדה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד שבנספח.

3. בכל מקרה של ילד סובל ממגבלה ו/או הפרעה כלשהי, מתחייבים ההורים לצרף אישור מהרופא שהילד יכול להשתתף בצהרון.

4. ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום שהוא חולה עם חום מעל 38 מעלות צלסיוס ו/או שלשולים ו/או הקאות ו/או דלקות עיניים. ילד שחלה בזמן שהותו בצהרון, יעשה ניסיון לאתר את ההורים אשר מתחייבים להוציאו מהצהרון בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית. במידה וההורה לא יכול להגיע תוך שעה מרגע הקריאה עליו לדאוג למי מטעמו שייקח את הילד מהצהרון.

5. ילד יוכל לשוב למסגרת רק לאחר 24 שעות בבית מתום יום הלימודים הקודם, ללא הופעת סימפטומים של המחלה. יש להביא אישור רופא לאחר היעדרות בת ארבעה ימים.

6. על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת תרופות לילדים, לרבות אקמול או כל מוריד חום אחר.

7. כל הוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה בצהרון יחולו על ההורים.

8. הוריו של ילד המקבל תרופות יסדירו את מועדי קבלת התרופות כך שלא יחולו בשעות הפעילות של הצהרון.

9. ההורים מתחייבים ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.

10. לא יינתן זיכוי בצהרון עבור מחלת ילד/בידוד (במקרים מיוחדים או אשפוז מעל 3 שבועות יבחן החזר כספי, כל מקרה ידון לגופו).

11. עובדות הצהרון יקבלו את הילדים בגנים מידי הגננות.
האחריות להוצאת הילד מהצהרון בתום יום הפעילות, תחול על ההורים ותתבצע על ידם או על ידי אדם מבוגר (מעל גיל 18) אחר מטעמם.
הוצאת ילד תעשה על פי טופס הולכת ילדים ל צהרון והחזרתם לביתם (נספח יחולק ע"י צוות הצהרון תחילת השנה.

12. איסוף ילד להורים פרודים/גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראיה אותם יש למסור למנהלת הגיל הרך מראש. (יש להקפיד על רישום של המלווים המורשים במהלך הליך הרישום לצהרון - בטופס הצהרת הורים).

13. שימוש בתמונות של הילדים – הריני מאשר לצלם את ילדי ולשלוח את התמונות בקבוצת הוואטס-אפ של הצהרון ואו העלאה של התמונות לדף הפייסבוק של המרכז ו/או אתר האינטרנט של המרכז. הננו מודעים לכך, כי מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי המרכז וכי פרסום התמונה אינו נעשה באופן משפיל או מבזה, ומכאן ניתנת הסכמתנו. הננו מתחייבים בזאת, כי לא תעלה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת תביעה בגין שימוש המרכז בתמונת בני/בתי באתר האינטרנט של המרכז או בחוברת החוגים שלו, או בכל מדיית תקשורת אחרת של המרכז, לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות.

 

צהרון בחופשה

1. בהתאם ללוח החופשות המפורסם באתר, אנו מפעילים את מסגרת הצהרון סה"כ 14 ימים. אשר מתוכם 4 ימי במתכונת קייטנה הכלולים במחיר החודשי ועוד 10 ימי פעילות במתכונת 'תכנית ניצנים בחופשות' של משרד החינוך והגבייה עליהם בהתאם לתנאים שיפורסמו בסמוך למועד הפעלת התוכנית (יתכן ויחולו שינויים במספר ימי החופשה).

2. בימי חופשה יפעל הצהרון במסגרת יום ארוך בין השעות 8:00-16:30 (בהתאם ללוח החופשות המפורסם באתר המרכז קהילתי).

3. בימי חופש יש להגיע לא יאוחר מהשעה 09:00 על מנת לאפשר התארגנות מיטבית עבור הילדים והצוות.
בערבי חג, הצהרון סגור. בחופשת הקיץ תתקיים קייטנה, אך פתיחת הקייטנה מותנת במספר הנרשמים והינה בתשלום נפרד.
ארוחות, הילדים ייהנו מארוחת צהרים חמה וארוחת ארבע קלה (כריך או פרי). בימי חופשות / יום ארוך הילדים יקבלו בנוסף ארוחת בוקר (תוספת תשלום).

 

תנאי תשלום

1. ביצוע התשלומים יעשה בכרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט של המרכז קהילתי https://www.matnas-yoav.org.il/198/. ניתן לשלם גם על-ידי העברת שיקים למשרדי המרכז קהילתי (שיקים דחויים לפקודת "אשכולות יואב"). במקרה ושיק חוזר ע"י הבנק, אחריות ההורים להעביר שיק חדש שסכומו יכלול את עמלת הבנק. היה ולא יועבר הסכום האמור, תיפסק פעילותו של הילד בצהרון. שכר הלימוד יפרע גם בהיעדרות הילדה מסיבות חופשה, מחלה/בידוד או כל סיבה אחרת.

2. המחיר לשנת תשפ"ה לצהרוני הגנים הינו בין 985₪ ל-1,200₪ לחודש (בהתאם לצהרון).

3. פתיחת מסגרת הצהרון תעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות רגולטוריות ובכלל זה כל הנחיה מכוח התמודדות עם כוח עליון.

4. המרכז הקהילתי כפוף לנהלים והנחיות החברה למתנ"סים, רשת 'צהרים טובים', משרד הבריאות והחינוך, הרשות המקומית ופיקוד העורף ולכן יתכנו שינויים בהפעלת הצהרון ובגביית הכספים ואנו נפעל בהתאם להנחיות המחייבות שיתקבלו מעת לעת.

5. לוח חופשות הצהרונים עשוי להשתנות בהתאם להחלטות במשרד החינוך ורשת 'צהרים טובים'.

 

תנאי ביטול

הודעה בדבר ביטול ההתקשרות יש לשלוח באתר המרכז הקהילתי- הקליקו לעוד- ביטולים- ביטול חוג מקוון כללי. להלן קישור ישיר:https://did.li/Bitulim .

1. ביטולים עד לתחילת שנת הלימודים: ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ועד 14 ימים, שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות.
שיעור דמי הביטול: 5% מערך העסקה או 100₪ הנמוך מבניהם.

2. ביטולים לאחר תחילת שנת הלימודים: בקשת ביטול שתוגש עד ל-10 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש, והילד רשאי להישאר עד לסוף אותו חודש. בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-10 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב.

- בקשות ביטול שתוגשנה עד 31/03/25 ועד בכלל, תחויבנה בתשלום אותו החודש ובלבד שהוגשו עד ה 20(כולל) לאותו החודש. ואילו לאחר ה 20 לחודש תחויבנה בתשלום של חודש נוסף לחודש שבו הוגשה הבקשה.

- בקשות ביטול שתוגשנה לאחר 31/03/25 יחויבו ההורים בתשלום 50% דמי השתתפות עד לסוף שנת הפעילות.

3. למרות האמור לעיל, לכל הורה שמורה הזכות לחודש ניסיון, בחודש הראשון לקבלת הילד, אם החליטו ההורים להפסיק את ביקור הילד בצהרון, יהיו זכאים ההורים לקבל חזרה את יתרת התשלומים למעט התשלום המלא עבור חודש זה.

4. בידי המרכז שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הגיל הרך מסיבות פדגוגיות או בריאותיות על בסיס חוות דעת מטעם גורם מקצועי מוסמך או במקרים בהם לא עמדו ההורים בהתחייבויותיהם, ובלבד שהדבר יעשה בהתראה בכתב של 30 ימים מראש.הוצאת הילד מסיבות פדגוגיות או בריאותיות מצריכה גם את אישור מנהלת התחום המחוזי במשרד הכלכלה אשר תקבל ל ידיה את חוות הדעת כאמור.בחודש זה ייגבה תשלום מלא עבור הצהרון והילד/ה י/תוכל להשתתף בפעילות הצהרון.

5. הודעת עזיבה שלא בזמן תחייב בתשלום של חודש נוסף.

6. אי השתתפות בצהרון בתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו. (נופש, מחלה, בידוד, טיסות לחו"ל וכדומה).

7. ההורים מסכימים בזאת כי למרות התחייבות המרכז קהילתי להפעיל את הצהרון במשך השנה כולה, המרכז קהילתי רשאי להחליט על צמצום המסגרת במידה ותהיה הפחתה משמעותית במספר הילדים, לפי שיקול הדעת של המרכז קהילתי.

8. המרכז רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז כגון: מלחמה, פגעי מזג אויר, הנחיות רגולטוריות בשל בריאות הציבור וכדומה.
במקרים אלו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון, אלא בכפוף להוראות כל דין. החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות רשת 'צהרים טובים' של החברה למתנ"סים והמרכז הקהילתי יואב.

*האמור בהסכם זה בלשון זכר והכוונה הינה לשני המינים.

**לוח חופשות ומועדים ישלח בהמשך בינתן ממשרד החינוך.

***הריני מאשר שקראתי והבנתי את תקנון צהרוני יואב, הסכם ההורים לשנה"ל תשפ"ה 2024 – 2025.