כללי

תוכנית לימודי הנגינה וההרכבים תקבע לאחר ההרשמה. השיבוץ ייעשה על פי שיקולי צוות המרכז. 
המרכז לא מתחייב להסעה לאחר השיעור/ההרכב.
התשלום עבור תוכנית לימודי נגינה הנו שנתי ומחולק ל 10 חודשים, לא כולל תשלום עבור חודשים יולי ואוגוסט.

היעדרות משיעורים

בהודעה מוקדמת של 24 שעות לפחות יחויב התלמיד ויקבל שיעור החזר במועד שיקבע.  זאת עד פעמיים בשנה, לתלמידים הלומדים שנה מלאה (ספטמבר-יוני) בלבד .
שיעורי החזר יינתנו עד סוף חודש יוני 2025 והאחריות לתאום הנה של התלמיד/ה.
היעדרות ללא הודעה/הודעה של פחות מ- 24 שעות תחויב ללא החזר.
במקרה של אי הגעה לשיעור ההחזר, התלמיד לא יהיה זכאי לשיעור החזר במקום.
במקרים חריגים של היעדרות ממושכת מתוכנית לימודי נגינה ו/או הרכב, יישקל החיוב בהתאם לנסיבות.
במקרים חריגים של היעדרות משיעור ללא הודעה מראש בשל סיבה מוצדקת, יינתן החזר שיעור, אשר יחשב במניין היעדרויות משיעורים. 
הודעה על היעדרות תימסר למנהלנית מרכז המוסיקה בלבד.
במקרים של היעדרויות מרובות משיעורים/הגעה ללא הכנת שיעורי בית ישקול צוות מרכז המוסיקה את המשך השתתפות התלמיד/ה בשיעורי הנגינה. 
בכל מקרה של הודעה על פרישה מתוכנית לימודי נגינה/הרכב, ייגבה תשלום עד סוף חודש ההודעה.
הגעה לשיעורי נגינה הינה באחריות התלמידים, איחור לשיעור לא יזכה בתוספת זמן לשיעור.
במידה ולא יהיו מספיק נרשמים בכל פעילות, לא תפתח/תופסק הפעילות.

הרכבים

מחיר השתתפות בהרכבים הנו שנתי ומחולק ל- 12 חודשים. ימי חופשים כלולים בתשלום זה.
אין החזרים עבור תשלום לפעילויות קבוצתיות (הרכבים, תאוריה וכיו"ב) בעקבות היעדרויות אלא במקרים חריגים וע"פ שיקול דעת רכז המוסיקה.
התשלום להרכב כולל חזרות קבועות, עבודת ההכנה והעריכה המתבצעת ע"י המדריך, חזרות גנרליות, בלנס לפני הופעות והופעות, הקלטת החזרות, זכאות להשתתפות בקבוצת הדרכת שירה ע"פ התאמה.
לוח זמנים חזרות להרכבים בחודשים יולי-אוגוסט נקבע ע"י רכז המוסיקה מול התלמידים.
במקרה של היעדרויות מחזרות ההרכבים, ישקול הרכז המשך השתתפות התלמיד בהרכב והשתתפות בהופעות.

תכנית לימודי נגינה

התכנית כוללת 40 מפגשים לאורך 10 חודשים, מהם 30 שיעורים פרטניים באורך 45 דקות ו- 10 מפגשים קבוצתיים באורך כשעה וחצי. 
*על מועד המפגשים הקבוצתיים תימסר הודעה מראש.
הנוכחות במפגשים הקבוצתיים הנה חלק מתכנית הלימוד ולא יינתן זיכוי כספי על היעדרות.
בחודשים יולי ו/או אוגוסט יתקיימו שיעורי נגינה לתלמידים המעוניינים בהתאם ללוח זמנים שיקבע מחדש עבור חודשים אלה ובהתאם לשיקולי המרכז.

תכנית הדרכה שירה

כוללת 40 מפגשים לאורך 10 חודשים, מהם 30 שיעורים פרטניים באורך 45 דקות, מיקס ועריכה ל– 3 שירים מוקלטים.
התשלום עבור הקלטת שירים נוספים יהיה ע"פ תעריף שעת הקלטה – 180₪ לשעה.