שבוע דיבור חדש במ.א יואב

מרכז הגישור הקהילתי ביואב לקידום אקלים מיטבי בקהילה מתחילים בשיחה משנים את השיח.