מחלקת הילדים והנוער במרכז הקהילתי יואב רואה בהפעלת הצהרונים נידבך חשוב לחיזוק ופיתוח הקהילה ביואב ובכוונתנו לתת את המענה האיכותי, המקצועי והחינוכי הטוב ביותר לילדים ולהוריהם בהפעלת הצהרונים

הצהרון הינה מסגרת חינוכית בלתי-פורמלית לילדים, המשמשת שהות יומית כחמישה ימים   בשבוע ופועלת לאחר שעות הלימודים. צהרוני המרכז הקהילתי פועלים במושבים סגולה וכפר הרי"ף. הצהרון בליווי פדגוגי של רשת 'צהרים טובים' מהחברה למתנ"סים. על הצהרון לשמש מסגרת חינוכית שיתאפשרו בה משחק חופשי, תנועה מגוונת, לימוד ופעילויות שונות  תוך שמירה על בטיחותם של הילדים השוהים בצהרון. יצירת  סביבה בטוחה דורשת עבודה בשיתוף פעולה של כלל הגורמים המנחים והמעורבים בצהרון.

שלי רוזנטל
תחום ילדים
058-6350350