נעים להכיר- מחלקת הילדים והנוער, מרכז קהילתי יואב

לתמונות לחצו כאן

מטרת מחלקת ילדים ונוער לחולל תהליכים חינוכיים, חברתיים וקהילתיים משמעותיים לילדים, נוער וצוותים חינוכיים.

עקרונות הליבה של המחלקה

 •  יצירת חיבורים: חיבור לעצמי, ליישוב, למועצה, לחברה, לשורשים.
 • שאיפה לצמיחה והתפתחות מתמדת על ידי שאילת שאלות, יציאה מאזור הנוחות, מפגש עם תוכן חדשני, יצירתי ומעמיק.
 • חיזוק השותפים והיישובים עימם אנו עובדים.
 • מגוון המאפשר יצירת מקום לכל ילד.ה ונער.ה. מקום להיות חלק, להרגיש שייכ.ת, מוכשר.ת ומשמעותי.ת.
מנהלי מערכות החינוך החברתי ביישובי מועצה אזורית יואב  טלפון

בית גוברין לבנת בוירסקי (ילדים)

050-2706227
בית גוברין דורין (נוער)  050-7254353
בית ניר חגי כהן 052-2526068
גלאון אורלי כפרי 052-3625555
גת שגיא בר 052-3653081
כפר מנחם אורנית פוקס (א-ג) 054-7713186
כפר מנחם רעות זריאן (ד-ו) ​054-7568324
כפר הריף רינה חצרוני (נוער) 050-3482744
נחלה ענבל אוזן 052-3886165
נגבה נעם בוירסקי 054-7236201
סגולה איילת פרץ 050-5306024
סגולה איילון קריספין (נוער) 050-6538667
רבדים תמיר ויאדר (ילדים) 052-3396264​​​​​​​
שדה יואב דבורה אוברוצקי 050-6938376

חזון המחלקה

המחלקה הינה ארגון לומד, גוף מקצועי וחינוכי המוביל את החינוך החברתי ביישובי המועצה. המחלקה יוזמת תהליכים לקידום החינוך החברתי ביישובים ותיתן ונותנת מענה ערכי המותאם לכלל יישובי המועצה ומנהגיהם, על שונותם וצרכיהם. החינוך החברתי ישמש מהווה מודל לכלל הילדים ובני הנוער ביישובי המועצה מתוך תפיסה תפיסה של שייכות, השפעה ומשמעות, של דרך: מעורבות קהילתית, הרחבת אופקים, מנהיגות צעירה, הרחבת סובלנות ואחריות אישית. החינוך החברתי ישאף שבני הנוער באזור יהיו מובילים בחברה ובעלי ערכים של שוויון, ערך האדם ומעורבות חברתית, יידעו לעמוד על סולם ערכים מגובש ויפעלו ביישובים, באזור ובכל מקום בו יהיו גם בחייהם הבוגרים. המחלקה תקיים שיתופי פעולה עם כלל הגופים הרלוונטיים לילדים ולבני הנוער.

פעילות המחלקה

מחלקת ילדים ונוער במרכז הקהילתי יואב פועלת כמערכת חינוך חברתית קהילתית, השמה דגש ליצירת תשתית לשפה חינוכית אזורית משותפת, למידת עמיתים, עידוד והעצמת פעילויות ואירועים יישוביים ואזוריים משותפים
המחלקה רואה חשיבות בפיתוח ושכלול מערכות החינוך היישוביות הפועלות. מדיניות זו באה לידי ביטוי בבניית דיאלוג מתמשך עם היישובים בגיוס ובהקצאת משאבים לסיוע במימון כח אדם, פעילויות ותוכניות יישוביות פורומים להדרכה ולמידת עמיתים ויצירת תוכניות ליווי מקצועיות לצוותי חינוך מקצועיים ביישובים. כמו כן המחלקה שמה לה למטרה להוות גורם מקשר בין מערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות בשטחה, וכן בהצמחה וחיזוק תנועות הנוער הפועלות ביואב, באמצעות ליווי מקצועי, תמיכות וחיזוק הקשר עם הישובים.

העשרה והכשרה לצוותים החינוכיים

מחלקת ילדים ונוער רואה חשיבות רבה במתן מענה מקצועי לצוותים החינוכיים תוך שיתופי פעולה עם יישובי המועצה ועם מסגרות החינוך השונות .לשם כך אנו מקיימים 5 פורומים שונים הנפגשים אחת לשלושה שבועות על מנת לתת מענה מיטבי ואיכותי שמטרתם יצירת קבוצת עמיתים המחויבת לתהליכי עומק חינוכיים:

 • פורום משותף  למדריכי הילדים והנוער (א'-ו'יב').
 • פורום מנהלי חינוך חברתי.
 • פורום מדריכי נוער (מדריכי הנוער ביישובים, רכזי התנועות ומדריכי חברת הנעורים- צפית).
 • פורום רכזי תנועות נוער.
 • פורום ש"ש.

בנוסף, מפעילה המחלקה בשותפות עם השפ"ח את תוכנית שלבים, הנותנת ליווי מקצועי מותאם להנהלה ולצוותי החינוך בישובים, באמצעות פסיכולוגים חינוכיים, עו"ס לילדים ונוער ויועצים ארגוניים.  

לוגו השומר הצעיר        לוגו האיחוד החקלאי

פעילות תנועות הנוער

במועצה אזורית יואב פועלות תנועות נוער המכשירות מנהיגות צעירה ומקיימות פעילות נוער שוטפת לאורך השנה. תנועות הנוער מהוות מנוף לצמיחה ושינוי המציאות וכלי לעיצוב האדם. תנועות הנוער פועלות לחינוך הילדים ובני הנוער בקהילה וביישוב לאור הערכים המובילים של תנועות הנוער- שוויון ערך האדם, אחריות ומעורבות, חיי משפחה חברה וקהילה סולידאריים. אנו מעודדים ומחזקים את התפיסה כי תנועות הנוער יפעלו בתוך היישובים לחיזוק העשייה הקהילתית.
הפעילות התנועתית כוללת מפגש שבועי, פעולות, טיולים, סמינרים ואירועי שיא במהלך השנה. צוותי ההדרכה של תנועות הנוער נהנים מהכשרות וליווי משותף בפורמים השונים ורכז התנועות הוא חלק אינטגרלי ממחלקת ילדים ונוער. כך מתאפשר מודל סינרגטי של שיתופי פעולה מצמיחים עבור הנוער והילדים ביואב.  

האיחוד החקלאי-
פועל בישובים: כפר הריף, בית גוברין, סגולה. 

השומר הצעיר-
פועל בישובים: כפר מנחם, גלאון, נגבה, גת, בית ניר, שדה יואב, רבדים.

מיזמים ותכניות מועצתיות:

שלבים
תכנית שלבים היא תכנית התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומים הרגשיים חברתיים והתפעוליים השונים, עבור מסגרות החינוך החברתי. צוות שלבים הינו מערך של בעלי מקצוע מתחומי החינוך החברתי, פסיכולוגיה ויעוץ הפועל בשיתוף עם הצוות החינוכי במסגרות. התכנית כוללת הדרכה תוך-מערכתית למנהל וצוותו, הדרכה קבוצתית, פיתוח מקצועי בהלימה לפעילות הרשותית.

בני בנות מצוה
שנת המצווה מהווה תחנה משמעותית בחייו של נער/ה, אלה המגיעים לגיל מצוות. שנת המצווה מבטאת את תחילת התבגרותו של נער/ה, מסמל את כניסתם לעולם המבוגרים ואת תחילת השתלבותם בקהילה. כמו כן, שנת המצווה מזמנת את בני הנוער בשכבה לפעול יחד, להיות חלק ממעגל חברתי לומד ומתפתח. שנת המצווה מאגדת את בני השכבה יחדיו ומאפשרת להפגיש בני נוער עם תכנים ונושאים מגוונים. כמו כן מזמנת את בני הנוער לצאת לפעולה משותפת ולהיות מעורבים בחייהם וחיי הקהילה והחברה בה הם חיים. בשנת הפעילות הנוכחית נפגיש את בני המצווה לפעילות חברתית משותפת: סיור ערב חווייתי בירושלים, התנדבות משותפת, ניווט קבוצתי ברחבי תל אביב ועוד. המחלקה הוציאה חוברת ליישובים המאגדת בתוכה המלצות לעשייה בשנת המצווה. כמן כן, נוצרה תוכנית ייחודית לשכבת גיל זו העוסקת במיניות בריאה. 

עולים יחד כיתה
תכנית בלתי פורמלית נלוות לתכנית "מעברים" שתסייע לילדים במעברם לחטיבה. תכנית "עולים ביחד כיתה" נועדה להפיג את המתח לילדים מהמפגש החברתי החדש, לייצר חברויות חדשות טרם הגעתם ביום הראשון לתיכון צפית ולהקל על המתח הגדול כחלק מריבוי ההתחלות החדשות בתחילת חטיבת הביניים. התכנית כוללת שלושה מפגשים חברתיים מגוונים. 

אחת על אחת
חוויות משותפות לאימהות ובנותיהן, נערות החטיבה (ז-ט)    
תוכנית 'אחת על אחת' מהווה חלק ממכלול המענים לצורך העולה מהשטח ומדבר על התערערות הקשר והתקשורת בין הורים לילדיהם, ברקע משבר ופוסט משבר קורונה, ברקע שינויים ושבירת המסגרת והסדר המשפחתי הקיים. קשר ותקשורת, המאתגרים גם בשגרה הורים וילדים בגיל ההתבגרות (בעיקר המוקדם), הפכו והופכים למורכבים יותר ברקע משבר קורונה והשינויים שיצר בערעור הסדר הקיים, בדפוסי הבית והמשפחה, בעיקר במשפחות בהן יש ילדים קטנים נוספים בבית. 
התוכנית מבקשת לתת במה וליצור זמן משותף לאם ובתה  וכוללת: סדנאות אלתור יישוביות עם כלים מתחום התקשורת המקרבת והפסיכודרמה, מסע משותף בן יומיים למדבר, סדנאות יישוביות העוסקות בתקשורת מקרבת סביב המשותף, וקבוצות ספורטיביות לאימהות ונערות ביישובים. 

שביל הגישור
תכנית בשיתוף הרשות לבטחון קהילתי ומרכז הגישור המועצתי. משחוק בגישור ליישוב מחלוקות בין ילדים. שביל הגישור הוא משחק "קלאס" המדמה את שלבי הגישור. במהלך המשחק הילדים נחשפים ומתרגלים תקשורת מקרבת, ופתרון קונפליקטים בדרכי הדברות ושלום. מהו שביל הגישור? הילדים צועדים על השביל, מדברים על המחלוקות ביניהם, ומוצאים דרכים לפתרון הקונפליקט.

פיקניק 70 
יוזמת "פיקניק 70 "היא במה חינוכית נוספת לחיבור בין בני ובנות הנוער בישוב וקהילות הישובים. התוצר הפיזי של התוכנית הוא יצירת פינת פיקניק מעץ לתועלת ושימוש הקהילה. התוצר החינוכי הוא חיבור קבוצות הנעורים לקהילה, לטיפוח סביבת החיים בה, חיבור ושיתוף פעולה עם מנהלי.ות קהילה וצוותים מובילים בה וחיבור, שיתוף פעולה ועבודת צוות בתוך הקבוצה. התוצר יהווה נקודת מפגש לבילוי של הקהילה. ניתן להתחבר לשטח קיים (גני שעשועים ומשחק, פינת מדורות וכיוב')

מצמיחים 
סדנה חוויתית ב-3 מפגשים להגברת תחושת שייכות ואכפתיות בקבוצה. ביסוס נורמות רצויות בחברת הילדים- תוך התאמת התוכן לנושאים המעסיקים את הקבוצה. פעילות המתמקדת במתן כלים פרקטיים, ובביסוס נורמות משותפות ביחס לסוגיות חברתיות אופייניות תוך שיפור יכולת קהילת ההורים לפעול יחדיו כסמכות הורית-קהילתית תומכת ואחידה אל מול הילדים.  בסדנה נתרגל שיח אינטימי של הורה וילד/ה בו נמצא יחד את הנקודה המצמיחה שבכל אחד/ת מאיתנו. הסדנא כוללת 'טעימה' סדנאית של משחק ושיח בסגנון מצמיחים.

וואלה? מעניין!
מפגשים שוברי שגרה בנעורים. סיפורים אישיים, הרצאות בנושאים שונים, סדנאות ועוד, שמגיעים לנעורים בישובים. 

מפגשים גאים ביישובים
כחלק מהתכנית המחלקתית לקידום הקהילה הגאה מתקיימים מפגשים גאים ביישובים- לבני נוער, מבוגרים וותיקים. המפגשים מזמינים את הקהילות לשמוע את הסיפורים האישיים, לקבל מידע וידע חדש ולהנות מתרבות גאה. בין המפגשים: אורי בנקי (אביה של שירה בנקי ז"ל), יואב מאיר, סדנאות של חוס"ן ועוד. 

פברואר יוצא מן הכלל
חודש העלאת המודעות וקידום שילוב של אנשים עם מוגבלות. קיום חודש משמעותי באמצעות אירועי תרבות, חינוך (כולל הכשרת צוותים) ויח"צ לטובת: העלאת המודעות ושילוב אנשים עם מוגבלויות בקהילה. 

ירוק על ירוק 
תכנית לעידוד יחזור וקיימות בישובים. עידוד עיסוק וחשיבה על קיימות בישובי המועצה, אחריות משותפת לקידום הנושא (איסוף של הנוער/ילדים, מאצ'ינג של הישובים והמועצה, הטמעת תפיסת העולם של יואב כמועצה ירוקה גם דרך זירת החינוך החברתי).  

זוכרים בנעורים
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 23. חיבור נוער בוגר ליום הזיכרון ולקהילה דרך מפגשים אינטימיים עם לוחמי עבר ומשפחות שכולות בני ובנות הישוב.

סדנאות מיניות מיטיבה בגיל ההתבגרות 
כל מה שרצית לדעת ולא העזרת לשאול! סדנה בת עשרה מפגשים המיועדת לנוער בכיתות ט'-י"א. מטרת הסדנא למנוע התנהגות מינית סיכונית ופוגענית. הסדנא מספקת לנערים ולנערות מידע אימון בגובה העיניים בכל הסוגיות הנוגעות למיניות אשר מעסיקות אותם בשלב זה של חייהם. 

חברים מיוחדים 
חונכות נוער קבוצת פעילות משותפת לילדים עם מוגבלויות, תושבים ונוער מתנדב דרך מעורבות חברתית. הפעלת מסגרת פעילות חברתית לילדים עם מוגבלויות ע"י בני נוער בשכבות י-יא ע"ח שעות מעורבות חברתית. כל מפגש מזמין התנסות עם עולם תוכן אחר, פעילות וטיולים משותפים. 

"שבעים-עשרה" ? רלוונטי? 
"בעיניו של הצעיר נראית אש, אך בעיניו של הקשיש נראה אור" (ויקטור הוגו)
תכנית "שמונים-עשרה" מבקשת לייצר מפגש משמעותי ומקרב בין דור הוותיקים בני הגיל השלישי לבין המתבגרים בישוב. תכנית זו מבקשת לחשוף את שתי האוכלוסיות, הוותיקים והמתבגרים, זו לעולמה של זו ולייצר ביניהם חיבור המבוסס על אמפתיה והדדיות. במסגרת התכנית יבנו קבוצות לבני נוער וותיקים ביישובי המועצה, קבוצה המלווה ומונחה על ידי מנחה קבוצות מקצועי.

פעילות בחופשות בתי הספר
במהלך החופשות תתקיימנה פעילויות לילדים ולבני נוער על מנת לתת מענה אטרקטיבי לבילוי ויצירת הזדמנות למפגש. חלק מהפעילויות הנן פעילויות אזוריות המתקיימות לכלל בני הנוער ילדים ביואב, וחלקן במתכונת של “סדנא נודדת” המגיעה לכל יישוב בנפרד. מבין הפעילויות: קייטנות יישוביות ובבתי הספר, אירועי שיא, יציאות חיצוניות ועוד.

עוד מפעילות המחלקה:

 • הכנה לשירות משמעותי. 
 • טיולים וסיורים לנוער. 
 • טיולים וסיורים לילדים.
 • פעילויות לקטנטנים.
 • קורסי העשרה לנוער. 
 • הוצאת קולות קוראים ליישובים לילדים ונוער.