חזון מרכז הגישור

המרכז יהווה מסגרת ליישוב סכסוכים, מחלוקות ובעיות בדרך של הידברות והסכמה.
יפעל לאור ערכי סבלנות וסובלנות, קבלת השונה ורב תרבותיות. יפתח מודעות להידברות לשם צמצום ומניעת הסלמה של סכסוכים. יעודד מעורבות תושבים באורחות החיים בקהילתם. יתרום לפיתוח החוסן והבינוי קהילתי.

  1. גישור בקהילה
    פרויקטים ותוכניות להפצת השפה הגישורית בקהילה. בחינוך, ביישובים, במועצה
  2. בניית הסכמות מרובות משתתפים
    בניית הסכמות הינה מתודולוגיה המותאמת לניהול ופתרון קונפליקטים במגזר הכפרי בו מעורבים מס' צדים לכל סוגייה
  3. גישור אחד על אחד
    גישור בין צדדים בסכסוך