1
הוראות
2
פרטי ההורים
3
פרטי הילדים עד גיל 18
4
צירוף קבצים
5
סיום הטופס

הנחיות למילוי הטופס

הורה יקר,

כאן ניתן להגיש בקשה לוועדת הנחות.

נא למלא את הבקשה בטופס הנמצא בשלב הבא.

יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. צילום תעודת זהות של 2 ההורים עם הספח.
  2. שלושה תלושי שכר אחרונים של ההורים (שכירים).
  3. שומה אחרונה (עצמאי).
  4. אישור תשלום קצבאות מהביטוח הלאומי – נכות, הבטחת הכנסה וכו'.
  5. דמי מזונות.

טופס שיוגש ללא המסמכים לא יטופל.
לכל שאלה בנושא – ניתן לפנות לרווחה במספר 08-8500731.

 

הורה 1:

 

הורה 2:

 

פרטי הילדים עד גיל 18:

שם פרטית.לידהת"זמסגרת חינוכיתעולה לכיתה/גןתשלום הנדרש לפעילות

 

קבצי הורה 1:

 

קבצי הורה 2:

 

פירוט הבקשה:

 

 

חתימת המבקש:

Browser not supported

אני החתום מאשר שכל הפרטים בטופס זה הינם נכונים. אני מאשר לאנשי הועדה או לנציגם לבדוק את הפרטים.